Hjem
Flyktninger holder fram skilt med påskrift "Open the bordrers"