Hjem
Kandidatene som deltok på Bachelorseremonien 2017 på scenen i Universitetsaulaen