Hjem
Første studentkull avslutter videreutdanningskurs i kommunikasjon ved UiB våren 2018