Hjem
Krakkelert is som kan se ut som om det avbilder et hundehode med teksten Doxa og Episteme over