Hjem
OSKE eksamen blodtrykkmåling av eksamenspasient. Eksaminator i bakgrunnen