Hjem
Får midler: Av tjuefire søkere fikk seks tilslag. (f.v) Øivind Halskau ...