Hjem
Skilt med navnet Mohn Kreftlaboratorium er kommet opp i laboratoriebygget