Hjem
Ingeniørutdanning er noe du kan ta ved UiB. Her et illustratsjonsbilde av studenter som arbeider og diskuterer fag.