Hjem
Fornminneseksjonen

Hovedinnhold

Videoer

 

Siste "Nytt fra Sotrasambandet 2018" - prosjektlederen oppsummerer

Nytt fra Sotrasambandet 2018 - Øystein Jansen førteller

Årets nykommere på Sotrasambandet - I løpet av feltsesongen 2018 har det blitt undersøkt fem små lokaliteter ved Bildøystraumen på vestsiden av Bildøy - de er Årets Nykommere på Sotrasambandet

Nytt fra Sotrasambandet 2018 - Åpen Dag - oppsummering

Nytt fra Sotrasambandet 2018 - felt uke 12 - oppsummering

Lok 13 - en arkeologisk palimpsest - Arkeologiske lokaliteter er nesten alltid palimpsester, der ulike hendelser fordeler seg i gjennom flere jordlag og strukturer, på samme sted. På lokalitet 13 har vi en slik situasjon, ettersom området her har vært i bruk i flere tusen år. Dette har gjort arbeidet krevende

Nytt fra Sotrasambandet 2018 - felt uke 11 - oppsummering

Nytt fra Sotrasambandet 2018 - felt uke 10 - oppsummering

Arkeologer på Sotrasambandet - Hvis du er nysgjerrig på å vite hvem som gravde frem første del av feltsesongen 2018, så finner du et svar i dette bildspel

Nytt fra Sotrasambandet 2018 - felt uke 9 - oppsummering

Nytt fra Sotrasambandet 2018 - felt uke 8 - lang spesialutgave - Denne ukens Nytt fra Sotrasambandet sending er en spesial, flere minutter lang sending = en korrespondent rapporterer direkte fra feltet

Et liv i strandkanten - lok 11 - Lok 11 har en veldefinert topografisk beliggenhet – den ligger på to ulike platåer, 11 og 14 m.o.h – og var strandbunden ved ulike perioder i steinalderen. I denne kortfilmen får dere et innblikk i årets feltsesong på den store boplassen på østsiden av Bildøy

Nytt fra Sotrasambandet 2018 - felt uke 6 og 7 - oppsummering

Fiskesøkker - På Sotrasambandet har vi nå funnet til sammen 48 søkker av kleber. Blant disse et stort fiskesøkke med ornamentikk

Nytt fra Sotrasambandet 2018 - felt uke 5 - oppsummering

Nytt fra Sotrasambandet 2018 - felt uke 4 - oppsummering

Nytt fra Sotrasambandet 2018 - felt uke 3 - oppsummering

Nytt fra Sotrasambandet 2018 - felt uke 2 - oppsummering

Nytt fra Sotrasambandet 2018 - felt uke 1 - oppsummering

Aktivitetsområde og "refitting" - Undersøkelser av lok 7 i Arefjordspollen viste seg å tilby muligheten til å arbeide med "refitting" eller sammenføying

Økser - Økser er ett av steinalderarkeologenes drømmefunn og på Sotrasambandet har vi funnet en hel del økser og meisler. I denne kortfilmen kan du høre Morten Kutschera å fortelle om steinaldersøkser og hvordan man har laget disse

Julekort 2017 

Hva gjør arkeologer om vinteren? - Hva har vi gjort etter utgravingene? Det er mye mer arbeid innendørs enn du kan forestille deg... spesielt når du har rundt 60 000 funn!

Seinmesolittiske busetnadsspor på lok 11 - På slutten av feltsesongen snakket vi med feltleder på lok 11 om årets sesong og resultater

Mesolittisk hus og neolittisk mødding - Ønsker du å få en tilbakeblikk i årets sesong på lok 13? Se mer om resultater og de første tolkingene (bland annet, om et mesolittisk hus med kraftige stolper!). Då er denne filmen for deg

DIY logoen - det er godt å ha en fane ;)

Kjerner og flekker - Morten Kutschera er flintsmed og en av Norges fremste eksperter i eksperimentell arkeologi. I denne kortfilmen kan du høre ham å fortelle om flekker og kjerner

Arkeologer på Sotrasambandet - Vi gjorde en liten undersøkelse om våre arkeologer og stilte mange (dumme?) spørsmål, men fikk mange gode svar. Vil du vite hva våre arkeologer tror er det beste eller det verste med å arbeide som arkeolog? – du kan få en liten oppsummering i denne filmen!

Kulturlag - Nedsmeltingen av den store innlandsisen for over 11 000 år siden førte blant annet til store endringer i havnivået. Hvordan forholdt en befolkning som «bodde på stranden» seg til dette? Og hva er egentlig kulturlag? I denne filmen får du svar på dette og mer til.

Tidligmesolitisk kjerne - På lokalitet 7 ble det siste uken fant en ‘klassisk’ tidligmesolitisk kjerne, ensidig, med spiss avspaltningsvinkel og to motstående plattformer. Hvorfor er det viktig? Fordi slike kjerner er diagnostiske, dvs. vi vet med sikkerhet at disse hører til tidligmesolitikum (9500-8200 f.Kr) og dermed har vi solid bevis på den aller eldste bosetningen i Arefjordspollen!

Funnmottak - Vi har tusenvis av funn som vi hovedsakelig skal jobbe med etter feltsesongen, men en foreløpig gjennomgang av funnene gjøres allerede nå. Her ser dere noen av funnene.

Fotogrammetri - Fotogrammetri har den seneste tiden blitt et viktig hjelpemiddel innenfor arkeologien og vårt mål ved Sotrasambandet er å bruke fotogrammetri aktivt.

Regn - Dårligste juni siden 1952 og med 26 regnværsdager i strekk, var intet hinder for glade arkeologer. Nå er endelig forbannelsen brutt! Her er et nostalgisk tilbakeblikk på måneden som også lykkes med å være kaldere enn februar.

Tøyeøvelser - Monotone bevegelser på jobb kan lede til mye lidelse... Det liker vi ikke og tar stretchende mikropauser.

Lokalitet 11 - På lok 11 har vi allerede indikasjoner på ulike typer boligstrukturer.

Feltlunsj - Har du lurt på hva vi arkeologer på Sotrasambandet "putter i oss"? En dag og 17 feltlunsjer klargør dette :)

Naturvitenskap - Parallelt med våre undersøkelser i Arefjordspollen har geologerna Jan Mangerud og John-Inge Svendsen samt botanikerne Anette Overland og Lene Synnøve Halvorsen boret i den store myren ved Lok 8. Her kan du se hvorfor.

Essensen av hverdagen - i 20 sekunder.

Lokalitet 8 - Den lokaliteten har en noe uvanlig plassering. Den er ikke like tett knyttet til strømmene som den «typiske» vestlandske steinalderboplassen i lavlandet. Her får du en liten innføring i lokalitet 8.

Konisk mikroflekkekjerne - Har du lurt på hvordan føles det å bli funnet? Se og finne ut!

Lokalitet 13 - Er du nysgjerrig på våre lokaliteter? Vi vil introdusere arbeidet på hvert sted og først ute er lokalitet 13 - en mulig basisboplass på Bildøy Vest.

Feltbursdag - Det har vært graving for det meste, men denne uken hadde vi en feltbursdag også!

Etableringsuken - I dag er de arkeologiske utgravingene godt i gang, men i denne kortfilmen får du et lite innblikk i hvordan det gikk i løpet av etableringsuken før utgravningsoppstart.

Arkeologisk rullekake - Vi graver! På denne måten fikk vi en helt rett sjakt på lokalitet 13, ett av to hovedobjekt for undersøkelsen.

Hvalfangstfilm - I forbindelse med oppstarten av de arkeologiske utgravningene på Sotrasambandet har vi laget en liten film som presenterer noen av lokalitetene og landskapet rundt Bildøy. I tillegg har vi fått tak i et interessant filmmateriale som viser fangst av spekkhuggere i Straumsundet i 1948, og intervjuet en som var til stede, dette er viktig bakgrunnsmateriale for prosjektet.

 

Tilbake til startsiden