Hjem
Fornminneseksjonen

Ekspedisjon

tlf. 55 58 87 17

Postadresse

Universitetet i Bergen
Universitetsmuseet i Bergen
Avdeling for kulturhistorie
Fornminneseksjonen
Postboks 7800
5020 Bergen

Epost

post@fms.uib.no

Besøksadresse

Joakim Frielesgate 1
5007 Bergen