Hjem
Fornminneseksjonen

Hespriholmen

3D- dokumentasjon av steinbruddet fra steinalder på Hespriholmen.

Hespriholmen Survey project

Hovedinnhold

Dette er et pågående forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen som tar sikte på å bruke fotogrammetri, GIS og film for å dokumentere steinbrudd fra steinalder.

I grønnsteinbruddet på Hespriholmen, 5 km fra kysten, har det vært utvunnet grønnstein til økseproduksjon i minst 6000 år. Økser av grønnstein fra Hespriholmen er funnet på steinalder lokaliteter langs hele kysten av sørvestre Norge.