Hjem
Fornminneseksjonen

Hovedinnhold

Knardal
Vanylven k.
Arkeologiske undersøkelse 1995
RAPPORT

Myklebust
Vanylven k.
Arkeologisk flateavdekking etter forhistorisk bosetting.
RAPPORT

Fiskå
Vanylven k.
Arkesologiske frigivningsundersøkelser (flateavdekking)
RAPPORT