Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Hovedinnhold

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for filosofiundervisningen på alle nivåer samt for exphil-undervisningen ved alle universitetets fakultet. Instituttet tilbyr både bachelor- og masterprogram i filosofi og er i tillegg ansvarlig for det tverrfaglige bachelorprogrammet i retorikk. Instituttet har svært god kompetanse innen etikk og politisk filosofi, antikkens filosofi, språkfilosofi, logikk, vitenskapsfilosofi, sinnsfilosofi og Wittgensteinstudier. De fleste av våre ansatte jobber med forskning som også relaterer seg til andre fagmiljøer, bl.a. medisin, miljøstudier og kognitiv vitenskap. Tre av våre forskningsmiljøer har i den seinere tid også mottatt prestisjefylte stipender. Det gjelder de to fireårige prosjektene «Anti-Exceptionalism About Logic» og «Mathematics with a Human Face», i tillegg til toppforskprogrammet «Coincidence Analysis». Instituttet er også vert for Wittgensteinarkivet.     

Guest lecture
Personbilde av Jakub Gomułka
sep 29

Jakub Gomułka: Manipulation or rational argumentation: a radical change of a worldview

Professor Jakub Gomułka fra Institutt for filosofi og sosiologi ved Det pedagogiske universitet i Kraków besøker for tiden Wittgensteinarkivet. Noen av dere har allerede møtt ham, men for de som ikke har det eller som ønsker å høre mer om en av hans hovedinteresser innenfor Wittgenstein-forskningen,...

Foredrag
Rhetorica presiderer over store fortattere med sin linje (veltalenhetens blomst) og sitt sverd.
okt 08

ETOS – for retorikere og alle

Første innlegg i seminarrekken har tittelen «Verdt å tro på – tanker om troverdighet, etos og tillit» og er ved Jens Kjeldsen.

ny bok
Espen Gamlund

Kunsten å bli en god moralist

Filosofiprofessor Espen Gamlund skulle ønske at flere av oss var som den gode, gamle nabokjerringa. Hun som kunne være brysom, men som brydde seg.

News
logoNCR

FRIPRO project granted

The CNA group is very happy to announce that the Research Council of Norway (Forskningsrådet) will fund the further development of CNA with NOK 12,000,000 over the coming years.

Forskningsinfrastruktur
Alois Pichler

Infrastrukturmidler til Wittgensteinarkivet

Wittgensteinarkivet (WAB) er tildelt 1 670 000 NOK til kvalitetssikring og oppdatering av verdens forskningsinfrastruktur for Wittgensteins Nachlass.