Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Mobilitetsstipend

Marie-Curie-stipend fra EU til Kristian Larsen

DICTUM er et grunnforskningsprosjekt der hovedfokus er den tekniske kjernen i Platons filosofi, dialektikkbegrepet. Dialektikk er metoden som adskiller filosofiske undersøkelser fra andre typer undersøkelser.

Bilde av Kristian Larsen skuende utover havet fra sandstrand utenfor Stavanger
Kristian Larsen

Hovedinnhold

Det overordnede formål i DICTUM er å levere en nyfortolkning av Platons begrep om dialektisk undersøkelse ut fra en grunnantagelse om at Platons dialoger inneholder et enhetlig ideal om dialektikk, en antagelse som bryter med størstedelen av den nåværende Platon-forskningen. Denne antagelsen innebærer imidlertid ikke at dialektikk kan reduseres til én metode. I stedet går DICTUM ut fra at Platonsk dialektikk arbeider med forskjellige innfallsvinkler til en gitt sak som undersøkes, men slik at disse innfallsvinkler er komplementære og samlet peker på et forenet dialektikkbegrep.
 
DICTUMs grunnantagelse innebærer fire underhypoteser som vil bli testet i løpet av prosjektet: 1) Å oppdele og sammenfatte ting (ofte kaldt ”Collection and division” i forskningslitteraturen) er ifølge Platon et avgjørende moment i enhver dialektisk undersøkelse, en følge av at Platon ser evnen til å sammenligne og differensiere ting som et særtrekk ved menneskelig tenkning. 2) Evnen til å oppdele og sammenfatte kan derfor anvendes på et bredt spektrum av undersøkelsesgjenstander og anvendes i både ontologiske og politisk-etiske undersøkelser. 3) Sokratisk utforskning gjennom spørsmål og svar baserer seg på sammenfatning og oppdeling. 4) Den hypotetiske metode som diskuteres i bl.a. Staten og Faidon avhenger av sammenfatning og oppdeling, selv om den ikke er identisk med disse operasjonene.   
 
DICTUM vil resultere i fire artikler som vil behandle hver underhypotese. Prosjektet vil også inkludere en forelesningsrekke om metode og erkjennelsesveier i tidlig gresk tenkning samt en internasjonal konferanse om Platons dialektikkbegrep.

 

Larsen’s veileder på prosjektet er Hallvard Fossheim