Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Semesterstartdag - Startup meetings Spring 2018

Tid/Date: fredag 12. januar 2018

Stad/Place: Sydnesplassen 12-13, rom 208-209 og 210

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium startar vårsemesteret 2018 med ein semesterstartdag der studentar og faglærarane for vårens emne møtes for både sosialt og fagleg fellesskap. Studieadministrasjonen vil vere til stades gjennom dagen for å svare på spørsmål som dukker opp undervegs.

Det vil bli servert lunsj ca. kl. 11:45

The Department of Philosophy’s startup meeting for the spring semester 2018 is a social and academic meeting where information is provided by teachers and questions asked by students regarding spring courses. Members from the department administration will also be available throughout the day to answer questions about studies at the department.

Lunch will be served at approx. 11:45.

PROGRAM

10:00 – 10:05     Velkommen til vårsemesteret /Welcome to Spring-semester – Head of Department Professor Reidar K. Lie

10:05 – 10:10     Exchange programmes and internationalization – Professor Carola H. G. Freiin von Villiez

10:10 – 10:15     Fagutvalet for filosofi informerer om tilbod og aktivitetar

Presentasjon av dei obligatoriske filosofiemna på 100-nivå (rom 208/209)

10:15 – 10:20    FIL120 - Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida
10:20 – 10:25    FIL122 - Filosofiske originaltekstar frå antikken til opplysningstida
10:25 – 10:30    FIL125 – Introduksjon til teoretisk filosofi / Introduction to theoretical philosophy

 

10:15 – 10:45    For new (and old) master students: administrative and academic information. This meeting is mandatory for all new master students (meeting room, ground floor)

 

10:30 – 10:45    Pause

200- and 300-level courses taught in English (room 208/209)

10:45 – 10:50    FIL116 / FIL216 / FIL316 – Moderne politisk teori / Modern Political Theory

10:50 – 10:55    FIL220 / FIL320 – Metafysikk / Metaphysics

10:55 – 11:00     FIL231 / FIL232 / FIL310 – Opne emne / Open Course

Topic 1: Hannah Arendt

11:00 – 11:05 Pause

Presentasjon av spesialiseringsemna på 200- og 300-nivå (rom 208/209)

11:05 – 11:10    FIL105 / FIL235 / FIL335 – Sinnsfilosofi

11:10 – 11:15    FIL236 / FIL336 – Miljøetikk

11:15 – 11:20    FIL233 / FIL333 – Antikkens filosofi

11:20 – 11:25    FIL215 / FIL315 – Fenomenologi og eksistensfilosofi

11:25 – 11:30    FIL251 – Filosofi bacheloroppgåve

11:30 – 11:35  Pause

11:35 – 11:40    RET202 / RET252 – Filosofi og retorikk

11:40 – 11:45    RET250 – Retorikk bacheloroppgåve

 

Ca. 11:45 – 12:30  Felleslunsj for studentar og tilsette (instituttet spanderer) / Free lunch for students and staff members (room 208/209 and 210)

 

FOR ALLE STUDENTAR:

Under felleslunsjen og i pausane vil det bli høve for studentane å ta kontakt med studierettleiar for å få svar på spørsmål og bestille rettleiingstime. Det vil også være høve til individuell kontakt med lærarane, som mellom anna vil ha med pensum for dei ulike emna.

During the joint luncheon there will be an opportunity for students to talk to the student adviser and book student guidance. There will also be an opportunity for individual contact with teachers.

 

Men kor er logikk-emna?

Grunnet stor pågang til LOG emnene har vi flyttet orienteringsmøtet for LOG110, LOG111/311, og LOG112 til et større lokale på et nytt tidspunkt: fredag 12. januar, Auditorium A, Sydneshaugen skole, kl. 14.15

 

Me ønskjer alle våre studentar hjarteleg velkomen!

We wish all our students welcome to the spring semester!