Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Athen

Filosofikurs i Athen våren 2020

Polis og fysis—byen og naturen—er tema. Kurset vil gi en bred og grundig innføring i den greske tenkning omkring etikk, politikk og natur. Sokrates, Platon og Aristoteles vil være hovedfigurer, men vi vil også ta for oss før-sokratikere, tragedieforfattere, sofister og politiske talere. Disse rammene vil gi en dypere forståelse av tenkningens opphav og utvikling. Kurset finner sted i Athen 14. - 28. april.

Utsikt mot akropolis fra Lofos Likavitou
Utsikt mot akropolis fra Lofos Likavitou
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Kurset er satt sammen av Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) og kan ved Universitetet i Bergen UiB) primært tas under emnekodene FIL233 og FIL333. UiB-studenter som allerede har tatt en av disse kan ta kurset under en av de åpne emnekodene (FIL231/232/310).

Kurset finner sted ved Det Norske Institutt i Athen. Undervisningen inkluderer forelesninger, seminar, presentasjoner, veiledning og ekskursjoner til steder i Athen som er sentrale rammer for filosofien. Eksamen (innlevering av essay) gjøres elektronisk i UiB sitt eksamenssystem Inspera i medio/ultimo mai 2020.

Faglig innhold og praktiske spørsmål

Informasjon om det faglige opplegget vil legges frem på et møte i januar-februar. I forbindelse med dette møtet vil også hver deltaker få en første veiledningsrunde for å sirkle inn tema for individuelt essay. Vi vil også gå gjennom praktiske spørsmål dere måtte ha. Studenter som ikke befinner seg i Bergen under informasjonsmøtet vil bli tilbudt ett individuelt opplegg.

Søknad

Send søknad innen 1. februar til:

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB

Postboks 7800

5020-Bergen

eller på e-post: studierettleiar@fof.uib.no

Det er ikke laget noe spesielt søknadsskjema. Men i søknaden ønsker vi at du oppgir:

  • De andre emnene du skal ta våren 2020
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Studentnummer 
  • UiB-epostadresse
  • Hvilke emner du har tatt tidligere

Søknadene vil bli behandlet så raskt som mulig og en innvilgning blir å anse som en bindende påmelding. De som blir tatt opp, vil bli invitert til et informasjonsmøte ved FoF for å gå igjennom praktiske spørsmål dere måtte ha.

Vær oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser på kurset. Studenter som ikke tidligere har deltatt på Athen-seminar vil bli prioritert, og masterstudenter vil få forrang foran bachelorstudenter. FoF tar forbehold om at kurset vil bli kansellert om det melder seg for få studenter. Instituttet vil legge forholdene til rette for at studentene skal kunne følge normert studieprogresjon i vårsemesteret til tross for at en oppholder seg i underkant av 3 uker i Athen og derfor kan gå glipp av noe undervisning i Bergen.

Oppmelding til eksamen

Studenter må også huske å melde seg opp innen 1. februar på Studentweb og betale semesteravgift på vanlig måte. På studentweb må de som har fått innvilget sin søknad, velge et av emnene nevnt ovenfor.

Økonomi

Studentene blir innkvartert i Det norske instituttets hybelhus på 2-mannsrom med kjøkkenkrok og bad. Studentene må selv rengjøre rommene ved avreise.

Instituttet vil dekke halvparten av utgiftene til losji for UiB-studenter, dvs. at det vil bli en moderat egenandel som uib-studenten må dekke selv. 

Studentene må dekke flyreisen selv. 

Studentene kan søke Lånekassen om reisestøtte. Pr november 2019 er reisestøtten frå Lånekassen på (maksimalt) kr 5 016,-

Studenten vil få basisstøtte (stipend og lån) som om de studerer i Norge.

Sikkerhet og forsikringer

Les nøye gjennom innholdet på lenken under og ta stilling til egen forsikring, Europeisk helsetrygdekort m.m. Vi oppfordrer også på det sterkeste at du leser nøye gjennom UiB sin beredskapsbrosjyre til studenter som reiser ut (lenke nederst i dette avsnittet), samt at du fyller ut pårørendeinformasjon på Studentweb.

Helse, trygghet og forsikring

Beredskapsbrosjyre

Internasjonalt studentkort

Det kan være lurt å skaffe seg et internasjonalt studentkort. Dette er et internasjonalt kjent kort som i tillegg til rabatter på flybilletter gir en mengde andre rabatter verden over, som for eksempel på museer, busspass, restauranter og lignende. For å få kortet må man kunne vise dokumentasjon på at man er fulltidsstudent og ha med passbilde.

Reisen

Det blir arrangert felles avreise med fly fra Bergen. Det blir foretatt en felles billettbestilling via FoF, men hver deltaker er selv økonomisk ansvarlig for sin billett overfor reisebyrået.

Kontaktpersoner

Faglærer Hallvard Fossheim. Hans telefonnummer her ved FoF er +47 55 58 32 08. Epost: Hallvard.Fossheim@uib.no.

Administrativ kontaktperson ved UiB/FoF: Ståle Melve tlf. (+47 )55 58 32 71. Epost: Stale.Melve@uib.no. Besøksadresse: Sydnesplass 12/13, rom 331, 5007-Bergen.