Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Prøveforelesning - Marianne Frøystad Walderhaug

Oppgitt emne:

"Hvordan kommer den filosofiske tradisjonen til uttrykk i filosofisk praksis, sammenliknet med hvordan den kommer til uttrykk i akademisk filosofi?"

Hovedveileder: Anne Granberg, UiB
Biveileder (ekstern): Anders Lindseth, Høgskolen i Bodø