Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Gjesteforelesning

NB! AVLYST: Plotinus on Matter as Badness and Proclus’ response

Gjesteforelesning med professor Eyjólfur K. Emilsson er dessverre avlyst.