Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Semesterstartdag - Startup meetings Autumn 2018

Tid/Date: fredag 17. august 2018

Stad/Place: Sydnesplassen 12-13, rom 208-209, 210 og seminarrommet i 1. etg.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium startar haustsemesteret 2018 med ein semesterstartdag der studentar og faglærarane for haustens emne møtes for både sosialt og fagleg fellesskap. Studieadministrasjonen vil vere til stades gjennom dagen for å svare på spørsmål som dukker opp undervegs.

Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12:00

The Department of Philosophy starts the autumn semester 2018 with a gathering where students, new staff members and teachers for the autumn courses meet to exchange information. Members from the department administration will be to available throughout the day to answer questions that might occure.

Lunch will be served aprox at 12:00

PROGRAM

10:15 – 10:30  Velkommen til høstsemesteret /Welcome to Autumn-semester – Head of department Reidar K. Lie

- Info om Internasjonalisering og utveksling

- Informasjon frå FoF sitt studentfagutvalg

10:30 – 10:45  Presentasjon av dei obligatoriske filosofiemna på 100-nivå (rom 208/209)

10:30 – 10:35  FIL121 - Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-tallet

10:35 – 10:40  FIL123 - Filosofiske originaltekstar frå opplysningstida til 1900-tallet 

10:40 – 10:45  FIL126 - Introduksjon til språkfilosofi

10:45 – 10:50  FIL124 - Introduksjon til praktisk filosofi  (utgår då emneansvarleg er i utlandet)

10:45 – 11:00  Pause

 

NB: PARALELL MEETING FOR MASTER STUDENTS

10:15 – 11:00  For new (and old) master students: administrative and academic information about the program, and information about the obligatory courses FIL342 - Thesis Development and Methodology and FIL343 - Master Topic in Theoretical Philosophy. This meeting is mandatory for all new master students (Place: seminar room, ground floor).

 

11:00 – 11:10  Presentasjon av RET208 og RET209 (rom 208/209)

11:00 – 11:05  RET208 – Praktisk argumentasjon

11:05 – 11:10  RET209 – Interkulturell kommunikasjon

11:10 – 11:15  Pause

11:15 – 12:00  Other 100-, 200- and 300-level courses (room 208/209)

11:15 – 11:20  FIL217/FIL317 – Wittgenstein studies (lectures in English)

11:20 – 11:25  FIL219/FIL319 – Philosophy of Science (lectures in English)

11:25 – 11:30  FIL128 /FIL228/FIL328 – Moral Philosophy (lectures in English)

11:30 – 11:35  FIL241/FIL341 – Philosophy of Law (lectures in English) (this slot is cancelled due to sickness. Lectures starts om Monday as planned)

11:30 – 11:40  Pause

11:40 – 11:45  FIL107 – Politisk idéhistorie

11:45 – 11:50  FIL246/FIL346 – Kontinental filosofi

11:50 – 11:55  FIL251 - Bacheloroppgåva

FOR ALLE STUDENTAR / FOR ALL STUDENTS

12:00 – 12:45  Felleslunsj for studentar og tilsette (instituttet spanderer) / Free lunch for students and department (room 208/209 and 210)

Under felleslunsjen og i pausane vil det bli høve for studentane å ta kontakt med studierettleiar for å få svar på spørsmål og bestille rettleiingstime. Det vil også være høve til individuell kontakt med lærarane, som mellom anna vil ha med pensum for dei ulike emna.

During the joint luncheon there will be an opportunity for students to talk to the student adviser and book student guidance. There will also be an opportunity for individual contact with teachers.