Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Instituttseminar

Kristian Larsen: TBA

Høstens tredje instituttseminar er ved (Jens) Kristian Larsen (UiB). Mer informasjon kommer.