Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Disputas - filosofi

Prøveforelesning og disputas: Gro Rørstadbotten

Tittel på avhandlingen: “Plato – A Voice for Peace. Political Accountability and Dramatic Staging”

Tittel på forelesning mot en bakgrunn med verdenskart og skygger av hender som viser fredstegnet og med et tegning av Platon øverst i venstre hjørne.
Illustrasjonsfoto
Foto:
Vigdis Kvam

PRØVEFORELESNING 

Tid:    Fredag, 7. desember 2018, kl. 09:15

Sted:  Auditorium B, Sydneshaugen skole  

Oppgitt emne: "A more refined comparative evaluation of philosophy and sophistry vis-à-vis the question of peace."

 

DOKTORDISPUTAS

Tid:    Fredag, 7. desember 2018, kl 10:30

Sted:  Auditorium B, Sydneshaugen skole  

Tittel på avhandlingen: “Plato – A Voice for Peace. Political Accountability and Dramatic Staging”

 

Opponenter:
1. opponent: Professor Jacob Howland, Henry Kendall College of Arts & Sciences, Philosophy and Religion University of Tulsa, Oklahoma 

2. opponent: Professor Claudia Baracchi, Department of Human Sciences for Education, University of Milan-Bicocca, Italia

Leder av komiteen er Professor Paola de Cuzzani, University of Bergen, Department of philosophy 

Settedekan Professor Reidar Lie vil lede disputasen.

 

Interesserte er velkommen!    

 

Pressemelding: uib.no/nye-doktorgrader