Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Disputas

Disputas : Kåre Letrud (filosofi)

Kåre Letrud disputerer 5.6.2020 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Acquiesced and unrefuted".

Avhandlingens tittel

"Acquiesced and unrefuted"

Opponenter:

  1. Professor Emerita Ruth Macklin, Albert Einstein College of Medicine
  2. Professor Olav Gjelsvik, Universitetet i Oslo

Leder av komiteen

Professor Reidar Lie, Institutt for filosofi, Universitetet i Bergen.

Disputasleder

Instituttleder Steinar Bøyum, Institutt for filosofi, Universitetet i Bergen.

 

Åpent for alle interesserte.