Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Nyhet

Semesternytt høsten 2020

Høstsemesterets nyhetsmagasin fra FoF er nå tilgjengelig på nettsiden "Semesternytt (FoF-bulletin) og årsmeldinger". På denne siden finner dere også både Semesternytt/FoF-bulletiner og årsmeldinger fra og med 2009.

Forsiden på Semesternytt fra FoF høsten 2020
Foto/ill.:
UiB, FoF

Semesternytt for høsten 2020 starter som vanlig med en hilsen fra instituttleder som oppsummerer et ganske så spesielt semester. Helt fra nedstengningen i mars 2020 har både studenter og ansatte fått endret sin studie- og arbeidshverdag ganske dramatisk. Trass i endringene har mye fungert mer eller mindre som vanlig, om enn i litt mer digitale former. Instituttrådet har hatt sine møter, undervisningen har blitt gjennomført og tre studenter har levert sine masteroppgaver. I tillegg har flere av våre forskere bidratt med både formidling og forskning. At mange har jobbet langt mer enn vanlig arbeidstid for å klare dette er ikke til å legge skjul på. Vi får bare håpe at det blir litt mer normale hverdager for folk utover i 2021. 

Semesternytt og årsmeldinger 2009-2020.