Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Semesterstartdag - Startup meetings Spring 2024

Hovedinnhold

Tid/Date: fredag 12. januar 2024
Stad/Place: Sydnesplassen 12-13, rom 208-209, 210 og seminarrommet i 1 etg.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium startar vårsemesteret 2024 med ein semesterstartdag der studentar og faglærarane for vårens emne møtes for både sosialt og fagleg fellesskap. Studieadministrasjonen vil vere til stades gjennom dagen for å svare på spørsmål som dukker opp undervegs.
Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12:00

The Department of Philosophy’s startup meeting for the spring semester 2024 is a social and academic meeting where information is provided by teachers and questions asked by students regarding spring courses. Members from the department administration will also be available throughout the day to answer questions about studies at the department.
Lunch will be served at approx. 12:00

PROGRAM (room 208/209)
10:15 – 10:20    Velkommen til vårsemesteret /Welcome to Spring-semester – Head of Department Steinar Bøyum
10:20 – 10:25    Exchange programmes and internationalization – Professor Carola H. G. Freiin von Villiez / Sindre Søderstrøm
10:25 – 10:30    Fagutvalet for filosofi informerer om tilbod og aktivitetar

Presentasjon av dei obligatoriske filosofiemna på 100-nivå
10:30 – 10:35    FIL120 - Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida
10:35 – 10:40    FIL252 – Filosofi bacheloroppgåve

LOG110, LOG111 og LOG112: eige møte i Auditorium A, Sydneshaugen skole, kl. 13:15 – 14:00 (sjå avsnitt lenger nede)
             
10:15 – 11:00  Meeting for Masters Students, ground floor seminar room. This meeting is mandatory for all masters students. If you are unable to attend, please contact jesse.tomalty@uib.no. The meeting will include important administrative and academic information, including information about the obligatory courses offered this semester (FIL321, FIL322, and FIL344).

10:40 – 11:00   Pause
200- and 300-level courses taught in English (room 208/209)

11:00 – 11:05    FIL116 – Innføring til moderne politisk teori / Introduction to Contemporary Political Philosophy

11:05 – 11:10    FIL249 / FIL349 – Politisk filosofi / Political Philosophy

11:10 – 11:15    FIL220 / FIL320 – Metafysikk / Metaphysics

11:15 – 11:20    FIL106 / FIL236 / FIL336 – Miljøetikk / Environmental Ethics

11:20 – 11:30 Pause
Presentasjon av spesialiseringsemne på 200- og 300-nivå, samt retorikk- od didaktikkemna (rom 208/209) 
11:30 – 11:35    FIL233 / FIL333 – Antikkens filosofi (Merk: dette er info til studentane som ikkje skal ta kurset i Athen)
11:35 – 11:40    RET202 / RET252 – Filosofi og retorikk
11:40 – 11:45    RET250 – Retorikk bacheloroppgåve
11:45 – 11:50    Instituttet sitt didaktikktilbod (DIDAFIL2 og DIDAHUM2)

FIL105 / FIL235 / FIL335 – Sinnsfilosofi: førelesar er diverre bortreist, men studentar som er interessert i desse emna kan finne relevant oppstartinfo på emnesidene i Mitt UiB.

Ca. 12:00 – 13:00 Felleslunsj for studentar og tilsette (instituttet spanderer) / Free lunch for students and staff members (room 208/209 and 210)

FOR ALLE STUDENTAR:
Under felleslunsjen og i pausane vil det bli høve for studentane å ta kontakt med studierettleiar for å få svar på spørsmål og bestille rettleiingstime. Det vil også være høve til individuell kontakt med lærarane, som mellom anna vil ha med pensum for dei ulike emna. 

During the lunch, students will have the opportunity to talk to the student adviser or book an appointment for advising. Course instructors will also be available to answer questions about their courses.

Men kor er logikk-emna?
Grunna stor pågang til logikk-emna har vi flytta orienteringsmøtet for LOG110, LOG112 og LOG111 / LOG311 til eit større lokale på et nytt tidspunkt: fredag 12. januar, Auditorium A, Sydneshaugen skole, kl. 13:15 – 14:00
 

Me ønskjer alle våre studentar hjarteleg velkomen!
Wishing all of our students a warm welcome!