Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Exphil 2.0 – digitale støttesystem i examen philosophicum

"Exphil 2.0 – digitale støttesystem i examen philosophicum" er et prosjekt som har blitt til på bakgrunn av nye læringsteknologier og digitale læringsressurser for studietilbud i høyere utdanning. Prosjektet har som hovedmål å utvikle og forbedre undervisningen ved examen philosophicum gjennom bruk av egnete digitale støttesystemer.

Hovedinnhold

I 2014 vil prosjektet implementere og prøve ut obligatoriske øvingsoppgaver til bruk i seminarmodellen til examen philosophicum. Disse skal erstatte flervalgsprøver som i dag brukes for å sikre at studentene har nødvendig breddekunnskap. Et prøveprosjekt ved Psykologi-varianten skal høsten 2014 bruke den digitale læringsplattformen Moodle (www.moodle.org) som alternativ til flervalgsprøver.

Prosjektet er i tråd med Universitetet i Bergens satsing på digitale prosjekt og har for 2014 fått tildelt 220.000 kroner i PEK-midler.

Kontaktpersoner:

Gunnar Karlsen (prosjektleder), gunnar.karlsen@fof.uib.no, tlf 55582391

Rune J. Falch (faglig koordinator ex.phil.), rune.falch@fof.uib.no, tlf 55583020