Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Semesternytt (FoF-bulletin) og årsmeldinger

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har sitt eget nyhetsbrev, "FoF-bulletin". Alle bulletinene er lagt ut som vedlegg her på siden, f.o.m. første utgave september 2008.

Bildet av tårnet på Sydnesplassen 12/13 i sol og med trær i høstens farger i forkant
Tårnet på Sydnesplassen 12/13 hvor filosofene holder hus.
Foto/ill.:
Vigdis Kvam

Semesternytt (FoF-bulletinen)

Her samler vi på regelmessig basis opp store og små drypp fra instituttet. Hvert nummer starter med en hilsen fra instituttleder som oppsummerer hva som har skjedd siden sist.

Av innhold finner du de viktigste vedtakene som instituttrådet har fattet inneværende semester, hva som har vært gjort av formidling og forskning av våre ansatte, presentasjon av nye medarbeidere, litt om studentaktiviteter og omtale av disputaser og mastergradsoppgaver. 

Fra og med 2014 har vi laget semestervise utgaver og fra og med 2019 har vi endret navn fra FoF-bulletin til Semesternytt.