Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

FoF-bulletin og årsmeldinger

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har sitt eget nyhetsbrev, "FoF-bulletin". Alle bulletinene er lagt ut som vedlegg her på siden, f.o.m. første utgave september 2008.

Bildet av tårnet på Sydnesplassen 12/13 i sol og med trær i høstens farger i forkant
Tårnet på Sydnesplassen 12/13 hvor filosofene holder hus.
Foto:
Vigdis Kvam

Litt om bulletinens innhold

Her samler vi på regelmessig basis opp store og små drypp knyttet til instituttet. Hvert nummer starter med en hilsen fra instituttleder som også sier litt om hovedaktivitetene til instsituttet rundt den enkelte bulletins utgivelsestidspunkt.

Fra og med 2013 har vi tatt med en helt ny spalte "Nytt fra instituttrådet". Her vil vi kort referere de viktigste vedtakene som instiuttrådet har fattet siden forrige bulletin-nummer.

"FoF-folk i aksjon" er en av bulletinens faste spalter som har vært med hele tiden. Her får vi vite litt om aktivitetene våre ansatte har utenfor instituttet.

En annen fast spalte er "Publikasjoner". Her ønsker vi å få med alle former for publikasjoner, både i vitenskapelige tidsskrifter og i mer populærvitenskapelige fora.

Alt personalnytt fra gang til gang blir omtalt. Nye medarbeidere får også en egen presentasjon hvor vi sier litt om hva de har bedrevet før de kom til FoF.

Studentene har også sin egen spalte i bulletinen hvor vi blir oppdatert på arrangementer o.l. i studentregi.

Fra og med 2014 vil bulletinen komme ut med et nummer per semester. Et i slutten av juni hvor vårsemesterets aktiviteter omtales og et like før jul der vi tar med hva høstsemesteret har hatt å by på.