Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Klage og begrunnelse ved Examen philosophicum

Hovedinnhold

Jf. Universitets- og høgskoleloven §5-3 og Universitetet i Bergens sentrale reglement, § 7.5 har studenten begrunnelses- og klagerett på karakter.

Om karakterfastsettelse:

Det blir gitt en karakter i emnet, og resultatet finner du i StudentWeb.

Om begrunnelse:

Kandidater som ønsker begrunnelse for karakterfastsettelse må sende forespørsel om slik til exphil@uib.no innen en uke etter kunngjøring av sensur.

Om klage:

Eventuell klage på karakter må sendes skriftlig til Det humanistiske fakultet, postboks 7805, 5020 Bergen. Det må benyttes klageskjema som finnes på Infosenteret til HF sine nettsider. Klagefrist er tre uker etter kunngjøring av sensur, eller tre uker fra mottatt begrunnelse for karakter. Klage på karakter innebærer at eksamensarbeidet vurderes av en ny eksamenskommisjon. Ny karakter etter klage kan være til gunst eller ugunst for studenten.

Dersom du mener det er gjort feil fra universitetets side i forbindelse med melding til eksamen, gjennomføring av eksamen eller fastsetting av eksamenskarakter, kan du levere formell klage. Slik klage stiles til Den sentrale klagenemnd og sendes til Det humanistiske fakultet. Fakultetets oversendingsbrev til klagenemnden sendes i kopi til klageren. Ved formell klage er frist for eventuell klage på karakter tre uker fra avgjørelse i formell klagesak foreligger.