Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ledelsen

Instituttet ledes av instituttleder Reidar Lie. Administrativ leder er Steinar Thunestvedt. Forsknings- og formidlingsutvalget ledes av førsteamanuensis Kevin Cahill. Fagstudietutvalget ledes av førsteamanuensis Claus Huitfeldt. Utvalget for Examen philosophicum ledes av førsteamanuensis Kristin Sampson.

Instituttleder:
Reidar Lie
Tlf. +47 55589437
E-post: reidar.lie@fof.uib.no

Administrasjonssjef:
Steinar Thunestvedt
Tlf. +47 55582384
E-post:steinar.thunestvedt@fof.uib.no

Forsknings-og formidlingsutvalget:
Kevin Cahill (leder)
+47 55583009
E-post: kevin.cahill@fof.uib.no

Fagstudieutvalget:
Ole Martin Skilleås (leder)
Tlf. +47 55583277
E-post: ole.skilleas@fof.uib.no

Utvalget for Examen philosophicum:
Kristin Sampson (leder)
Tlf. +47 55588820
E-post: kristin.sampson@fof.uib.no