Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Liberalisme, politikk, etikk og miljø

Hovedinnhold

Gruppen ønsker å drive med forskning knyttet til liberalisme og den liberale tradisjonen innenfor politisk filosofi. Gruppen ønsker å være et møtested for ansatte og studenter på alle nivåer, og vil holde regelmessige seminarer for å diskutere arbeider og pågående forskning. Gruppen vil primært arbeide filosofisk, men det er en målsetting å være tverrfaglig orientert mot andre fag og tradisjoner innenfor historie, religionsvitenskap, sosiologi og statsvitenskap.  Gruppen vil arbeide for å opprette et bredt nettverk av samarbeidspartnere i inn- og utland, og det er en målsetting å søke finansiering til forskningsprosjekter og konferanser.