Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Instituttets hovedsakelige forskningsområder

Instituttets forskning spenner over et vidt område. Vi legger vekt på åpenhet overfor forskjellige filosofitradisjoner og retninger. I tråd med dette legger vi vekt på samarbeid med andre fag og interdisiplinær forskning. Hovedtyngden av instituttets forskning foregår innenfor følgende hovedområder: