Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Rettferdig arveavgift

Debattinnlegg om arveavgift

Er det en selvfølge at folk fritt skal kunne overføre verdier til andre uten å skattlegges? Arveavgiften ble halvert i 2009, og flertallet av de borgerlige partiene ønsker nå å avvikle hele arveavgiften. Dette vil føre til større forskjeller i Norge, gitt at ikke andre omfordelende skatter heves. Å heve andre skatter kan imidlertid gi et system som i mindre grad verdsetter individenes innsats og valg, altså et mindre rettferdig system.

Hovedinnhold

Les videre Jørden Pedersen og Cornelius Cappelens debattinnlegg om arveavgiften i Morgenbladet den 19. september 2013.