Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Peter Hacker, "Philosophy and neuroscience"

Peter Hacker besøker Wittgensteinarkivet ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier i september, og holder i denne forbindelse to gjesteforelesninger. NB! Merk endring av klokkeslett og sted for den første.

Den første bærer tittelen "Philosophy and neuroscience" og foregår altså 1. september kl. 16.15-18.00. Dagen etter foreleser han over tittelen "The nature of consciousness".