Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Peter Hacker, "The nature of consciousness"

Hacker gir to gjesteforelesninger ved Wittgensteinarkivet ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier i september: Den første forelesningen er 1. september og bærer tittelen "Philosophy and neuroscience" (se eget kalenderoppslag), mens han 2. september kl. 14.15-16.00 foreleser over temaet "The nature of consciousness". Åpent for alle interesserte!