Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
News

Prominente Wittgenstein-eksperter til UiB i 2014

Det blir storfint besøk når to av de fremste internasjonale ekspertene på Wittgensteins filosofi kommer til Wittgensteinarkivet og UiB i år.

Komposittbilde av forfattere og bøker
Komposittbilde: Janik, Hacker and two of their most well-known books
Foto/ill.:
Simon & Schuster/Blackwell/Brenner Archiv/St John's College

Hovedinnhold

Først ute er Allan Janik, kanskje mest kjent for boken Wittgenstein's Vienna, skrevet sammen med Stephen Toulmin. Janik gir en gjesteforelesning ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 28. april med tittelen "The philosophical importance of Wittgenstein's war experiences", og 29. april med tittelen "Wittgenstein at the Brenner Archives".

Dernest kommer Peter Hacker og vil forelese over "Philosophy and neuroscience" og "The nature of consciousness" henholdsvis 1. og 2. september. Hacker skrev sammen med Gordon Baker et omfattende analytisk kommentarverk om Wittgensteins Filosofiske undersøkelser og er sannsynligvis mest kjent for dette. De siste årene har han imidlertid trådt frem som en viktig kritiker av kognitiv neurovidenskap.