Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Open Access til Wittgenstein, Nietzsche, Descartes, Kant, Leibniz, etc.

1001 på nett: nye digitale ressurser i filosofien

Wittgensteinarkivet (WAB) har aldeles nylig publisert over 1000 sekundær-ressurser for Wittgenstein-forskere i form av både bøker, artikler og audio-visuelt materiale. Alle ressursene er tilgjengelige Open Access, og er et resultat av WABs deltagelse i det nettopp avsluttede EU-prosjektet AGORA: Scholarly Open Access Research in European Philosophy.

Screenshot av OJS-ressurser
Komposittskjermbilde av noen av ressursene

Hovedinnhold

WAB har tidligere (gjennom det EU-finansierte prosjektet Discovery 2006-2009) publisert 5000 sider av Wittgenstein's Nachlass Open Access på nettressursen Wittgenstein Source. I det oppfølgende Agora-prosjektet har WABs fokus vært å tilgjengeliggjøre sekundærkilder for Wittgenstein-forskerne. En samleside finnes her.

Prosjektet har bl.a. resultert i et nytt tidsskrift for Wittgenstein-forskningen, nemlig Nordic Wittgenstein Review, som utover å publisere stoff fra forskerfronten også eksperimenterer med publiseringsløsninger i tverrfeltet mellom det kommersielle og Open Access.

For Wittgenstein-forskerne tør også det årlige, internasjonale Wittgenstein-symposiet i Kirchberg i Østerrike være velkjent. Nå er over 800 av bidragene fra perioden 2001-2010 fritt tilgjengelig på nettet, endel av dette i samarbeid med Ontos Verlag, som har gjort en rekke av sine bøker fritt tilgjengelig.

WAB har dessuten bidratt med både monografier og artikler fra sin egen publikasjonsserie. Og for de som ønsker å ta et avbrekk fra skjermlesningen tilbys det også ca. 150 audio-visuelle ressurser, bl.a. fra den internasjonale konferansen i Bergen i 2001 ifm. lanseringen av den første fullstendige utgaven av Wittgenstein's Nachlass: The Bergen Electronic Edition, med innleggsholdere som f.eks. Knut Erik Tranøy, Georg Henrik von Wright, Brian McGuinness, James Conant og Anthony Kenny.

Alt er publisert under en Creative Commons-lisens som gir brukeren stor frihet til å nytte materialet være det seg i egen forskning, undervisning eller på andre måter. Prosjektet representerer også et første steg i retning av å ta i bruk såkalt Semantic Web-teknologi, som på sikt vil bidra til langt mer kraftige og brukervennlige løsninger for søk, navigering og annotasjon av akademisk materiale.

WAB har i Agora-prosjektet hatt samarbeidspartnere fra en rekke europeiske institusjoner. Her kan nevnes f.eks. ILIESI i Roma, som gjennom sin Daphnet-portal har tilgjengeliggjort både originaltekster fra antikken (pre-sokratikerne og skeptikerne) og moderne tid (Baumgarten, Bruno, Descartes, Kant, Leibniz, Locke, Spinoza og Vico), samt sekundærlitteratur knyttet til disse. CNRS i Paris står for en digital, kritisk utgave av Nietzsches samlede skrifter og korrespondanse, nemlig Nietzsche Source, samt en faksimileutgave av Rousseau, Rousseau Source.