Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
News

Ny faksimile av Wittgensteins Nachlass blir Open Access!

Trinity College Cambridge vil i samarbeid med Wittgensteinarkivet produsere en ny, høyoppløselig faksimile av Wittgensteins Nachlass.

Faksimile fra Wittgensteins Nachlass
Faksimile fra Wittgensteins Nachlass
Foto/ill.:
Wren Library, Trinity College Cambridge

Hovedinnhold

Disse faksimilene - hele 20 000 sider - vil bli gratis tilgjengelig på nettet, muliggjort gjennom finansiell støtte fra Stanhill Foundation. Les pressemeldingen her.

Wittgensteinarkivet publiserte nylig også godt over 1000 sekundærressurser i form av både bøker, artikler og audio-visuelt materiale.