Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
News

Wittgensteins hytte skal gjenreises

Nylig ble det opprettet en stiftelse ved navnet 'Wittgenstein i Skjolden', som har som et av sine formål å gjenreise hytten til Wittgenstein i området "Østerrike" ved Eidsvatnet innerst i Sognefjorden.

 Stiftelsen Wittgenstein i Skjolden
Styremedlemmene i stiftelsen (f.v.): Harald Vatne, Trygve Marthinussen, Jon Bolstad, Rune J. Falch, Ivar Kvalen
Foto/ill.:
Erling Bjørnetun

Hovedinnhold

Pressemeldingen fra Luster kommune ble publisert 27. juni og lyder som følger:

"Den nyetablerte stiftinga vert leia av Ivar Kvalen, ordførar i Luster kommune. Medstiftarar er universitetet i Bergen med m.a. ansvaret for Wittgenstein sitt arkivmateriale, representert ved universitetslektor Rune J. Falch, Skjolden bygdelag representert ved Harald Vatne, Skjolden Aktiv representert ved direktør Jon Bolstad og sivilingeniør Trygve Martinussen.

«I et lite hus i Skjolden satt filosofen Ludwig Wittgenstein og endret retningen på det 20. århundres filosofi. Ikke bare èn gang, men to ganger. Nå er det på tide å gjenreise huset».

Denne oppfordringa i Aftenposten 29. juli 2012 blir no realisert. Huset vart bygd i 1914 og målet er å markere 100-årsjubileet neste år ved at «grunnsteinen» for attreisinga då skal vera lagt.

Det aktive bygdelaget i Skjolden står bak prosjektet. Forarbeidet har endt opp med initiativ til etablering av «Stiftinga Wittgenstein i Skjolden».  Luster kommune har til no tilført prosjektet den innleiande grunnkapitalen i form av kjøpet av tomta.

I forkant og i etterkant har privatpersonar og representantar for institusjonar meldt si interesse for betydeleg idealistisk medverknad i prosjektet på ulike vis.

Stiftinga sitt føremål er å sikre kulturhistoriske verdiar etter Ludwig Wittgenstein sitt arbeid i Skjolden, og å forvalte og utvikle eigedom om bygningsmasse relatert til eigedomen ved Eidsvatnet herunder medverka til lokal verdiskaping. Stiftinga har også som føremål å gjera kunnskap og historie om den verdskjende filosofen Ludwig Wittgenstein i Skjolden tilgjengeleg gjennom eit samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale fagmiljø."