Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Forum for politisk teori

Personlig ansvar og helse

Det er liten tvil om at det er en klar sammenheng mellom usunn livsstil og kronisk sykdom. Men er dette noe som den enkelte selv bør stå til ansvar for i møte med det offentlige helsevesenet?

Bilde av et glass whiskey og en pipe
Illustrasjonsfoto

Ifølge en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er 63 prosent av alle dødsfall forårsaket av kroniske, ikke-smittsomme sykdommer. WHO sier at dette har mye å gjøre med livsstil. Røyking, drikking, mangel på mosjon, og usunne matvaner bidrar alle til kronisk sykdom. Cappelen og Bærøe diskuterer i hvilken grad det derfor er rettferdig for et offentlig helsevesen å holde folk ansvarlig for usunn livsstil. De diskuterer ulike måter helsevesenet kan holde folk ansvarlig på, og de presenterer de vanligste innvendingene mot ansvar.