Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Nyhet

Bergen Student-TV om ex.phil.

BSTV har den siste tiden hatt to oppslag om examen philosophicum ved UiB. Det ene dreier seg om motivasjonen bak og relevansen av ex.phil. Her intervjues våre førsteamanuenser Espen Gamlund og Gunnar Karlsen. I det andre oppslaget er det romsituasjonen ved UiB og det medfølgende behovet for undervisning på kveldstid som er tema. Her intervjues bl.a. universitetslektor Vibeke Tellmann. Se lenker nedenfor illustrasjonen.

Faksimile fra BSTV
Faksimile
Foto/ill.:
BSTV

Hovedinnhold