Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Nyhet

Kolflaath i NNT med kritikk av justismordprosjekt

Professor i filosofi og i rettvitenskap ved UiB, Eivind Kolflaath, har nettopp publisert artikkelen "Justismord, lov og litteratur - en fortelling om mislykket tverrfaglighet" i nyeste nummer av Nytt norsk tidsskrift (01-02/2016). Dét har det blitt debatt av.

Faksimile fra Klassekampen
Faksimile fra Klassekampen 27.5.16
Foto/ill.:
Klassekampen

Hovedinnhold

I sammendraget av artikkelen heter det:

"Justismordprosjektet som har vært drevet av tre litteraturvitere ved Universitetet i Bergen siden årtusenskiftet, fremstilles av de tre som et tverrfaglig prosjekt i skjæringsfeltet mellom litteraturvitenskap og juss. Tekstene fra prosjektet fremstår imidlertid mer som et forsøk på faglig annektering enn som et oppriktig forsøk på tverrfaglig dialog. En dialog mellom de to fagene blir umulig blant annet fordi de tre forskerne i for liten grad forholder seg til terminologi, begreper og premisser i feltet de kommenterer, og fordi deres omtale og bruk av nøkkeltermer i prosjektet preges av uklarhet og/eller inkoherens. Generelt er det mye ved forskernes retorikk som er mer egnet til å skape avstand enn til å fremme dialog."

Artikkelen er tilgjengelig i sin helhet via Idunn (krever tilgang), mens et utdrag ble publisert Open Access 27. mai i Morgenbladet under tittelen "Mislykket tverrfaglighet". Samme dag slo også både Klassekampen og Bergens tidende - også med svar fra Arild Linneberg - opp saken. På høyden har både presentert saken, publisert et tilsvar fra Linneberg, samt et nytt tilsvar fra Kolflaath. Forsker og filosof Silje Aambø Langvatn kommenterte dessuten saken i et intervju i Klassekampen 28. mai.

18. juni skrev Linneberg kronikken "Domstolens løpegutt" i Klassekampen (tilgjengelig i Atekst), og Kolflaath svarte med "Unnvikelsens retorikk" samme sted 23. juni. Samme dag tok også Johan Dragvoll for seg "Professor Kolflaaths metode?" i et innlegg i På Høyden, som Kolflaath svarte på med "Dragvolls avledningsmanøver" samme sted 24. juni; fulgt opp av Dragvoll igjen i Klassekampen 28. juni, "Kolflaaths metode?", og 30. juni, "Svar til Kolflaath". Linnebergs "Et siste svar om justismord" i Klassekampen 2. juli ble langtfra siste ord i saken - se Kolflaaths samleside.

Med Thorvald Grans innlegg "En vitenskapsfiendtlig vind" i BT 20. juli ble ordskiftet faglig igjen, og 29. juli publiserte Kolflaath en (åpent tilgjengelig) utvidet versjon av artikkelen sin.