Hjem

Ansattsider

Hovedinnhold

IT-sikkerhetssprint 2021
IT-sikkerhet

Vi styrker datasikkerheten på UiB

IT-avdelingen gjennomfører i september og oktober en rekke tiltak for å styrke informasjonssikkerheten på UiB.

nyheter, meldinger og ytring
Nye På Høyden

På Høyden

På Høyden - intern kanal for nyheter, meldinger og ytringer for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen.
Ny selvbetjeningsportal
illustrasjon med flere skjermformater

Selvbetjeningsportalen

Fra 1. januar skal du bruke selvbetjeningsportalen til å registrere timer, fravær, ferie, reiseregninger, søke permisjon osv.
telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen