Hjem

Ansattsider

Nyhet
Nygårdsgaten 5

Verksted for alle sentraladministrative avdelinger

På verkstedene blir det presentert funn fra kartleggingen, og utført gruppearbeid for å avdekke arbeids- og samhandlingsmønstre.

Nyhet
Byggning i Brusse. Tre stk veiend EU_flagg i solen

Brussel-kontoret flytter

UiBs Brusselkontor flytter til nye lokaler i mars. Kontoret tilbyr praktisk og strategisk støtte til miljøer og forskere som vil etablere samarbeid eller søke EU-finansiering til sine aktiviteteter.

Debatt
de fire logoene til fagforeningene ved UiB
jan 23

Debattmøte om arbeidsplassutforming

Sitter du i dag i åpne landskap?  Skal bygget du sitter i bygges om eller skal du flytte til et annet bygg?  Hvilken arbeidsplass kan du da forvente å få?  Vi har invitert autoritetene på området til debatt, og vil komme til bunns i hva som er forskningen på området.

UiB profil

Se UiB sin nye promofilm.

UiB presenterer nå en aldri så liten skrytefilm av arbeidsplassen vår. For vi tror at for å løse de store problemene må vi være på rett plass med de rette menneskene.

HMS
Bildet viser personer.

Nye verneombud for 2019-2020 er valgt

Det er valgt 170 nye verneombud og varaverneombud. June-Vibecke Knudtsen Indrevik er UiBs nye hovedverneombud. Sjekk hvem som er ditt verneombud.
telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen