Hjem

Ansattsider

Nyhet
demonstrasjoner i Hongkong

Syv av ti UiB-studenter ute av Hongkong

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, sier at syv av ti UiB-studenter nå har dratt fra Hongkong. UiB følger tett opp dem som har valgt å bli igjen.

Karriere
Intervjusituasjon

Trener foran kamera

Å nå bedre og bredere ut med forskingen blir stadig viktigere. I karriereutviklingsprogrammet Momentum er derfor kommunikasjon en naturlig del. På gruppens andre samling i Media City Bergen trente forskerne foran TV-kamera.

Nyhet
Postbud

Frister for sending av julepost 2019

Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på fristene. For julepost i Norge anbefales 16. desember, pakker vil sendingstiden øke med inntil 2 dager fra 12.12.2019.

Prosjekt tjenesteutvikling
Ronny Jordalen

Lanserer felles løysing for administrative tenester

11. november vart UiBhjelp lansert. Den nye tenesteportalen gjev éin veg inn til alle administrative tenester ved UiB.

Aarebrotforelesningen
Jørn Øyrehagen Sunde

Skal holde Aarebrotforelesningen 2020

1000 år med rettshistorie på 200 minutter – og hvorfor er demokratiet under press i dag? Jørn Øyrehagen Sunde holder Aarebrotforelesningen i januar.

telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen