Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Klassifisering av BOA midler

All ekstern finansiering klassifiseres for å sikre korrekt utforming av kontrakt, korrekt regnskapsføring og rapportering.

I søknadfasen må Forskningsrådgivere ved institutt og fakultet påse at kontrakt utformes på en måte som gjør det enkelt å identifisere og etterfølge gjeldende lover og regler for regnskapsføring og rapportering. Det er derfor svært viktig at prosjektet er riktig klassifiert før søknad sendes, for å unngå uklarheter når kontrakter inngås.

Når innvilgede prosjekter opprettes i PA modulen, skal prosjektøkonom og BDM sikre at prosjektet opprettes ihht gjeldende regelverk i forhold til klassifisering. Klassifiseringsskjema i pkt 1 nedenfor kan benyttes som hjelpemiddel og legges da ved prosjektet i PA som vedlegg.

Følgende klassifieringer skal foretas for eksterne midler.

  1. Hvor skal midler plasseres i UiB økonomien:
    BOA (Bidrag el. Oppdrag), Bevilgning eller Salg?
  2. Avgiftspliktig?
  3. Finansieringskilde?


Oppdateres av: Ella Jeanette Helgesen