Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Finansieringskilde (Klassifisering av BOA midler)

Alle BOA midler skal henføres til korrekt Finansieringskilde oppgitt av KD.

Hovedinnhold

 • Finansieringskilde - klassifisering av BOA midler:
  Alle BOA midler skal kunne rapporteres ut fra hvem som finansierer våre prosjekter. KD definerer hvilke grupper - Finanieringskilder - som til enhver tid gjelder, og vi må sørge for at BOA kostnader og inntekter henføres til korrekt Finansieringskilde.
 • Finansieringskilde i søknadsfasen:
  I søknadsfasen er det hensiktsmessig å kunne henføre midler det søkes om til korrekt finansierignskilde for statistiske formål, og utarbeiding av prognoser.
 • Registering av Finansieringskilde i PA - driftsfasen:
  I PA gjøres dette av økonomikonsulent ved etablering av prosjektet; hver bidragsyter på et prosjekt knyttes til korrekt Finansierinskilde i bilde Avtale. Merk! Gjør grunndig vurdering av hvilken Finansieringskilde som velges på den enkelte avtale. For hjelp til å velge korrekt finansieringskilde, se Rutine for valg av finansieringskilde eller kontakt BOA gruppen sentralt - logg sak i UiBhjelp - for hjelp til å velge korrekt finansieringskile.
 • NB! Finansieringskilde kan ikke endres etter at et prosjekt er tatt i bruk. Da må nytt prosjekt opprettes.
  Dvs. Er prosjektet, basisbudsjettert, fakturert eller belastet med kostnader, vil det ikke lenger være mulig å endre finansingskilde, da dette vil medføre avvik mellom PA og finansregnskap (feil i prosjektgjeld) og inkonsistens ved uttak historiske rapporter. Løsning blir da å lukke prosjektet, opprette et nytt prosjekt med korrekt finansieringskilde, overføre faktura og bokførte kosntader til det ny prosjektet, før det gamle nullstilles og lukkes.
 • Finanskilde kan endres dersom prosjektet ikke er tatt i bruk. Endring MÅ gjøres av BOA gruppen, sentralt, logg sak i UiBhjelp.