Hjem
Ansattsider
www.uib.no

Personside på www.uib.no

Personsiden på UiBs nettsider er en viktig kanal for synliggjøring av personlige profiler.

Hovedinnhold

Alle ansatte på UiB har egen personside med bilde, kontaktinformasjon, publikasjonsdata fra CRIStin, samt fritekstfelt for informasjon om forskning, undervisning, publikasjoner, kompetanse og prosjekter. UiBs personsider indekseres i de fleste tilfeller øverst på søk via Google, og personsøk er blant de meste utbredte søkene på UiBs nettsider.

Veiledning for personside »