Hjem
Ansattsider
Nyhet

BOA-teamets nettsider er online

Nye nettsider med maler og verktøy til bruk i arbeidet med eksternfinansierte forskningsprosjekter er nå klar fra boa-teamet ved UiB.

BOA-teamet, gruppebilde
NYE NETTSIDER: BOA-teamet skal gi støtte til de store, komplekse søknadene som krever en betydelig egenandel. Nå er nye nettsider på plass. Øvrige medlemmer ikke tilstede da bildet ble tatt: Magnus Holtermann, Roger Strand, Kristin Hansen, Bjørn Einar Aas, Kristen E. Kjøde, Ingunn Halvorsen, Eli-Anne Gjerde
Foto/ill.:
Jan Kåre Wilhelmsen, UiB.

Målgruppen for BOAs nettsider er primært administrasjonene på fakultet og institutt. Øvrige brukere blir prosjektledere, lokale og sentrale rådgivere som har roller knyttet til BOA relatert arbeid. Nettsidene vil fortsatt være i kontinuerlig utvikling i samarbeid med administrasjonene på fakulteter og institutter.

Nettsidene dekker hele prosessen til et ekstern finansiert forskningsprosjekt: mobilisering, søknad, kontrakt, oppstart, drift og avslutning. For hvert steg i prosessen beskrives alle de aktivitetene som hører til samt rollefordeling, oppgaver, veiledning, ressurser og kontaktpersoner.

Organisering, behov og ressurser varierer stort blant fakulteter og institutter. Fakulteter og institutter kan melde inn behov til ansvarlig for BOA nettsidene, slik at mer spesifikk informasjon for fakultet eller institutt kan vurderes inn på sidene.

BOA-team leder har overordnet, helhetlig ansvar for BOA-nettsidene og skal sørge for gode rutiner for forvaltning av innhold i samarbeid med de ansvarlige for de ulike aktivitetene. I denne forbindelse vil BOA-team leder ha dialog med fakulteter og institutter for å forankre ansvar og rollefordeling på alle BOA prosessene.