Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

RRI, etikk og samfunnsansvar

SVT gir råd i søknader fordi RRI, etikk, samfunnsansvar eller tilsvarende er nevnt i utlysingen, eller fordi det av andre grunner oppleves relevant (f.eks tverrfaglighet og prosjektdesign)

Hovedinnhold

I samarbeid med prosjektleder og/eller institutt/fakultetsrådgiver vil prosjektrådgivere på FA sette søker i kontakt med BOA- team medlemmer ved SVT. SVT gir råd til konkrete søknader/søkere på forespørsel i spørsmål knyttet til:

  • RRI (Responsible Research and Innovation) og etikk
  • Impact / samfunnsrelevans
  • Tverr- og transfaglighet, public engagement

Denne siden oppdateres av Roger Strand