Hjem
Ansattsider

Fond og legater ved UiB

UiB administrerer L. Meltzers Høyskolefond, Bergen Universitetsfond og Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat, som ansatte kan søke midler fra.

Hovedinnhold

Ansatte

 • Bergen Universitetsfond
  Forskere med tilknytning til Universitetet i Bergen kan søke Bergen Universitetsfond om midler til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser og workshops.
   
 • Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat
  Legatmidlene skal bidra til forkningsbasert pedagogikk som fremmer læring i undervisningen. Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på nye undervisnings- og læringsformer vil bli prioritet. Tilgjengeliggjøring og publisering av utviklingsarbeidet/forskningsresultatene forutsettes.
   
 • Søk UiB om støtte til vitenskapelig virksomhet og forskning
  Det lyses ut 5 millioner i en ekstra søknadsrunde for vitenskapelige ansatte med søknadsfrist 18. mars 2022. Søknadsdatabasen åpner 14.02.2022. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond.