Hjem

Ansattsider

Olsens legat

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen. Både studenter og ansatte kan søke.

Utlysning av Skibsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat 2018


Legatets vedtekter ble vedtatt av Det akademiske kollegium i 1999. Legatet har som formål å fremme utdanning, forskning og formidling ved Universitetet i Bergen. Universitetsstyret avgjør hvilket beløp som hvert år skal stå til disposisjon for legatets formål, og utdelingen skal skje til forskningsformål og studentstipend ved Universitetet i Bergen.

Til prosjekt i regi av forskere og stipendiater har styret vedtatt følgende utdelingsramme for 2018 fra skipsreder Jacob R. Oslen og hustru J. G. Olsens legat: kr. 300.000,-
 

Se tildelinger i 2018.
 

Utlysning høsten 2017

  • Det søkes via UiBs søknadssystem for fond og legater https://fond.app.uib.no/main/
  • Databasen for Olsens legat åpner 1. november, 2017
  • Søknadsfrist er 1. desember, 2017
  • Henvendelser vedrørende tekniske problemer med søknadssystemet kan meldes inn til IT-avdelingen
  • Tildelinger annonseres 8. mars, 2018
     

Følgende prosjekter prioriteres i tildelingene:

Forskning på bruk av studentaktive undervisnings- og læringsformer.

Legatmidlene skal bidra til forkningsbasert pedagogikk som fremmer læring i undervisningen.

Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på studentaktive undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert.

Tilgjengeliggjøring og publisering av utviklingsarbeidet/forskningsresultatene forutsettes.

Når det gjelder student-initierte prosjekter, vil tiltak som bidrar til økt studiekvalitet og fremmer læring vektlegges.

  • Søknader fra forskere og stipendiater vil bli vurdert av Universitetets utdanningsutvalg.
  • Søknader fra studenter vil bli behandlet av Innstillingsutvalget for tildeling av studentstipend.
  • Begge utvalgene vil legge vekt på en god prosjektbeskrivelse der formålet med søknaden skal gå tydelig frem, og hvilken periode det søkes for.

Studenter ved Universitetet i Bergen oppfordres til å søke studentlegater.

Tildelinger for 2018

Tildelinger for 2017

Tildelinger for 2016

Rapportering

Det skal rapporteres faglig til Skibsreder Jacob R. Olsen og hustru J. G. Olsens legat i søknadsdatabasen for fond og legater: https://fond.app.uib.no/main/ så snart prosjektet er avsluttet og senest innen 30. september året etter tildelingen.