Hjem
Ansattsider

Olsens legat

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen.

Utlysning av Skibsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat 2020
 

Til prosjekt i regi av forskere og stipendiater har universitetsstyret vedtatt følgende utdelingsramme for 2021 fra skipsreder Jacob R. Oslen og hustru J. G. Olsens legat: kr. 365.000

I tilllegg til midlene som Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat skal tildele forskere og stipendiater, har styret besluttet at kr. 50.000 skal tildeles studenter og phd-kandidater. Se studentlegat ved UiB.

Tildelinger 2020

Legatet har som formål å fremme utdanning, forskning og formidling ved Universitetet i Bergen. Legatmidlene skal bidra til forskningsbasert pedagogikk som fremmer læring i undervisningen. Ansatte som bidrar til pedagogisk undervisning gjennom utprøving av forskning på nye undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert. Tilgjengeliggjøring og publisering av utviklingsarbeidet/ forskningsresultatene forutsettes.

Utlysning høsten 2020

 • Det søkes via UiBs søknadssystem for fond og legater https://fond.app.uib.no/main/
 • Søknadsfrist er 1. desember 2020
 • Databasen åpner 15. oktober 2020
 • Personvernerklæring for Stiftelser
 • Tildelinger annonseres 8. mars, 2021
 • Spørsmål om søknadsprosessen, og tekniske spørsmål om databasen (søknad, rapportering), meldes på e-post:: Fond_OKA_FIA@uib.no

Hvem kan søke

 • Vitenskapelige ansatte, postdoktorer, stipendiater, PhD kandidater ved UiB kan søke.
 • Vitenskapelige ansatte og postdoktorer må være ansatt ved UiB i minst 50% for å kunne søke.
 • Postdoktorer og stipendiater må vise til ansettelse ved UiB ett år frem i tid for å kunne søke.

Studenter ved Universitetet i Bergen oppfordres til å søke studentlegater.

Følgende prosjekter prioriteres i tildelingene:

Forskning på bruk av studentaktive undervisnings- og læringsformer.

Legatmidlene skal bidra til forkningsbasert pedagogikk som fremmer læring i undervisningen.

Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på studentaktive undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert.

Tilgjengeliggjøring og publisering av utviklingsarbeidet/forskningsresultatene forutsettes.

Når det gjelder student-initierte prosjekter, vil tiltak som bidrar til økt studiekvalitet og fremmer læring vektlegges.

 • Søknader fra forskere og stipendiater vil bli vurdert av Universitetets utdanningsutvalg.
 • Søknader fra studenter vil bli behandlet av Innstillingsutvalget for tildeling av studentstipend.
 • Begge utvalgene vil legge vekt på en god prosjektbeskrivelse der formålet med søknaden skal gå tydelig frem, og hvilken periode det søkes for.

Rapportering

Det skal rapporteres faglig til Skibsreder Jacob R. Olsen og hustru J. G. Olsens legat i søknadsdatabasen for fond og legater: https://fond.app.uib.no/main/ så snart prosjektet er avsluttet og senest innen 30. september året etter tildelingen.
 

Tildelinger for 2018

Tildelinger for 2017

Tildelinger for 2016