Hjem
Ansattsider

Vitenskapelig virksomhet og forskning

Universitetet i Bergen deler ut støtte til vitenskapelig virksomhet og forskning i 2022. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond.

Hovedinnhold

Gave fra L. Meltzers Høyskolefond 2022

Styret fra L. Meltzers Høyskolefond tildelte i 2022 UiB kr. 12.270.000 i gave.

Deler av denne gaven ble utlyst ved ordinær søknadsfrist 1. desember 2021 (kr. 6.438.750) - tildelinger vil bli annonsert 8. mars 2022.

TILDELINGER TIL VITENSKAPELIGE REISER VED ORDINÆR SØKNADSFRIST 1. DESEMBER 2022

TILDELINGER TIL FORSKNINGSTERMIN 2022

Den resterende delen av gaven lyses nå ut i en ekstra utlysning med søknadsfrist 18. mars 2022 (kr. 5.831.250)

TILDELINGER TIL VITENSKAPELIG VIRKSOMHET - EKSTRA UTLYSNING 2022 (SØKNADSFRIST 18.03.22)

Ekstra utlysning i februar 2022 til vitenskapelig virksomhet og forskning

 • Databasen åpner mandag 14. februar, 2022
 • Søknadsfrist er 18. mars, 2022
 • Tildelinger annonseres 6. april, 2022
 • Det søkes via UiBs søknadssystem for fond og legater https://fond.app.uib.no/main/
 • Spørsmål om søknadsprosessen, og tekniske spørsmål om databasen (søknad, rapportering), meldes på e-post: Fond_OKA_FIA@uib.no
 • Personvernerklæring for Stiftelser

Hvem kan søke:

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (1109, 1110, 1183) og postdoktorer (1352) kan søke.
 • Vitenskapelige ansatte og forskere må være ansatt i minimum 50% ved UiB, og må være ansatt i tildelingsperioden (8.mars - 30.juni året etter) for å kunne søke.     
 • Postdoktorer må ha en 100% ansettelse ved UiB og må være ansatt i tildelingsperioden (8. mars - 30. juni året etter) for å kunne søke.      

Retningslinjer for ekstra søknadsrunde med søknadsfrist 18. mars 2022 - til vitenskapelig virksomhet og forskning

 1. Utgifter til gjennomføring av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier. Det kan søkes om inntil NOK 200.000.
 2. Mindre forskningsinfrastruktur. Det kan søkes om inntil NOK 200.000.
 3. Forskningsmidler/smådriftsmidler som støtter opp mot forskningen. Det kan søkes om inntil NOK 100.000.

Rapportering

Det skal rapporteres faglig i søknaden i den elektroniske databasen for fond og legater: https://fond.app.uib.no/main/ ved prosjektets avslutning og senest innen 30. september året etter tildeling.