Hjem
Ansattsider

Vitenskapelige reiser og forskningstermin

Universitetet i Bergen deler ut støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond. Forskere fra andre universitet kan også søke om støtte til vitenskapelige reiser.

Hovedinnhold

Tildelinger


Styret i L. Meltzers Høyskolefond tildelte kr 8 745 000 til vitenskapelig virksomhet ved UiB i 2021.

Utlysning høsten 2021

 • Det søkes via UiBs søknadssystem for fond og legater https://fond.app.uib.no/main/
 • Databasen åpner 19. oktober, 2021
 • Personvernerklæring for Stiftelser
 • Søknadsfrist er 1. desember, 2021
 • Tildelinger annonseres 8. mars, 2022
 • Spørsmål om søknadsprosessen, og tekniske spørsmål om databasen (søknad, rapportering), meldes på e-post: Fond_OKA_FIA@uib.no

Rapportering

Det skal rapporteres faglig i søknaden i den elektroniske databasen for fond og legater: https://fond.app.uib.no/main/ ved prosjektets avslutning og senest innen 30. september året etter tildeling.

Retningslinjer for tildeling av støtte til forskningstermin
fra Universitetet i Bergen (gave fra L. Meltzers Høyskolefond)

Godkjent av universitetsdirektøren 23.05.2015

 1. Støtte deles ut til vitenskapelige ansatte i faste stillinger ved Universitetet i Bergen
 2. Støtte til forskningstermin gis til ansatte som har fått innvilget forskningstermin i tildelingsperioden
 3. Maksbeløp pr tildeling er NOK 150 000,- NFR-satser for utenlandsstipend skal brukes, men tildelingen skal være en del-finansiering
 4. Søknadsberettigede med verv/ansettelse som rektor, prorektor, viserektor, dekan, prodekan, visedekan og instituttleder opptjener ett års forskningstermin ved fullført periode.  I slike tilfeller vil det kunne søkes om støtte til to års forskningstermin fra UiBs gave fra L. Meltzers Høyskolefond. Maksbeløp pr tildeling for to års forskningstermin er NOK 300.000,- NFR-satser for utenlandsstipend skal brukes, men tildelingen skal være en del-finansiering
 5. Den faglige kvaliteten på forskningsoppholdet er viktigste kriterium. Internasjonalisering/utenlandsopphold skal prioriteres
 6. Støtten kan gå til reise, opphold, drift og utstyr
 7. Minstekrav til varighet på utenlandsopphold til forskningstermin er på 3. mnd

Retningslinjer for tildeling av støtte til vitenskapelige reiser og aktivitet ved Universitetet i Bergen (gave fra L. Meltzers Høyskolefond)

Godkjent av universitetsdirektøren 04.11.2020

 1. Støtte gis til enkeltpersoner, ikke til prosjekter
 2. Støtten kan dekke utgifter til å delta på konferanser og seminarer, besøke partnerinstitusjoner, dra på feltarbeid ol
 3. Faglig kvalitet er det viktigste kriterium
 4. Internasjonalt samarbeid skal prioriteres
 5. Oppgaver/aktiviteter som møteledelse, chair, key note speaker, presentasjon av faglig arbeid (paper/poster) prioriteres.
 6. Enkeltansatte kan få tildelinger flere år på rad hvis kriteriene oppfylles
 7. Maksbeløp pr tildeling er NOK 50 000
 8. Hvem kan søke:
 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (1109, 1110, 1183) og postdoktorer (1352) kan søke.
 • Vitenskapelige ansatte og forskere må være ansatt i minimum 50% ved UiB, og må være ansatt i tildelingsperioden (8.mars - 30.juni året etter) for å kunne søke.     
 • Postdoktorer må ha en 100% ansettelse ved UiB og må være ansatt i tildelingsperioden (8. mars - 30. juni året etter) for å kunne søke.      

   9. Vitenskapelig aktivitet:
       Det kan søkes om smådriftsmidler som støtter opp om forskningen.