Hjem
Ansattsider

Vitenskapelig virksomhet og forskning

Universitetet i Bergen deler ut støtte til vitenskapelig reiser og aktivitet. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond.

Hovedinnhold

Gave fra L. Meltzers Høyskolefond 2023
 

Tildelinger 2023 Prosjektstipend

Tildelinger 2023 Støtte til forskningstermin

Tildelinger 2023 Støtte til vitenskapelige reiser

Tildelinger 2023 Støtte til avholdelse av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier

Tildelinger 2023 Støtte til forskningsmidler/smådriftsmidler som støtter opp mot forskningen

Utlysning til vitenskapelig reiser og aktivitet 2023

Kriterier for hvem som kan søke

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (1109, 1110, 1183) og postdoktorer (1352) kan søke.
 • Vitenskapelige ansatte og forskere må være ansatt i minimum 50% ved UiB, og må være ansatt i tildelingsperioden (8.mars - 30.juni året etter) for å kunne søke.     
 • Postdoktorer må ha en 100% ansettelse ved UiB og må være ansatt i tildelingsperioden (8. mars - 30. juni året etter) for å kunne søke.      

Retningslinjer for tildeling av støtte til forskningstermin fra Universitetet i Bergen (gave fra L. Meltzers Høyskolefond)
 

1. Støtte deles ut til vitenskapelige ansatte i faste stillinger ved Universitetet i Bergen.

2. Støtte til forskningstermin gis til ansatte som har fått innvilget forskningstermin i tildelingsperioden.

3. Maksbeløp pr tildeling er NOK 150 000,- NFR-satser for utenlandsstipend skal brukes, men tildelingen skal være en del-finansiering.

4. Søknadsberettigede med verv/ansettelse som rektor, prorektor, viserektor, dekan, prodekan, visedekan og instituttleder opptjener ett års forskningstermin ved fullført periode. I slike tilfeller vil det kunne søkes om støtte til to års forskningstermin fra UiBs gave fra L. Meltzers Høyskolefond. Maksbeløp pr tildeling for to års forskningstermin er NOK 300.000,- NFR-satser for utenlandsstipend skal brukes, men tildelingen skal være en del-finansiering.

5. Den faglige kvaliteten på forskningsoppholdet er viktigste kriterium. Internasjonalisering/utenlandsopphold skal prioriteres.

6. Støtten kan gå til reise, opphold, drift og utstyr.

7. Minstekrav til varighet på utenlandsopphold til forskningstermin er på 3. mnd.


Retningslinjer for tildeling av støtte til vitenskapelige reiser og aktivitet ved Universitetet i Bergen (gave fra L. Meltzers Høyskolefond).

 1. Vitenskapelige reiser:
  • Faglig kvalitet er det viktigste kriterium.
  • Internasjonalt samarbeid prioritieres.
  • Oppgaver og aktiviteter som møteledelse, chair, keynote speaker, presentasjon av faglig arbeid (paper/poster) prioriteres.
  • Det kan søkes om inntil NOK 50.000.
    
 2. Utgifter til gjennomføring av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier.  
  • Det kan søkes om inntil NOK 100.000.
    
 3. Forskningsmidler/smådriftsmidler som støtter opp mot forskningen.
  • Det kan søkes om inntil NOK 100.000.


Rapportering

Det skal rapporteres faglig i søknaden i den elektroniske databasen for fond og legater: https://fond.app.uib.no/main/ ved prosjektets avslutning og senest innen 30. september året etter tildeling.