Hjem

Ansattsider

Introduksjonskurs for nyansatte

UiB tilbyr introduksjonskurs for alle nyansatte, uavhengig av stillingsstørrelse og stillingsgruppe. På kurset tar vi opp generelle tema ved det å være arbeidstaker ved UiB. I tillegg er det en fin mulighet til å bli kjent med andre ansatte ved UiB.

kurs_illfoto.jpg

mennesker sett bakfra sitter og ser på en skjerm om en foreleser

Det er viktig for Universitetet i Bergen at vi har et godt system for å støtte våre nye medarbeidere i det som for begge parter er en viktig overgangs- og etableringsprosess. HR-avdelingen arrangerer introduksjonskurs for nyansatte 2 ganger i året. Vi ber enhetene om å legge forholdene til rette slik at nyansatte kan få mulighet til å delta på arrangementet.

All informasjon vil bli gitt på norsk. Universitetet ansetter mange utenlandske arbeidstakere. Det blir derfor arrangert egne tilsvarende kurs på engelsk.